965 51 31 23 - Carrer Major, 40, 03814 Benasau

Consulta al següent enllaç la informació referent al

Pla Urbanístic