965 51 31 23 - Carrer Major, 40, 03814 Benasau

S’informa que s’alça la suspensió de cremes motivada per la covid-19 amb efectes a partir del dia 21 d’abril i fins al 30 de maig. El personal de l’ajuntament atendrà presencialment en l’oficina el dia 21 d’abril, en horari de 10 h a 13 h, per a les comunicacions de cremes pels veïns que estiguen interessats. Es prega acudir amb la informació essencial de parcel·la i partida. Ha d’acudir el propietari de la finca o persona que realitze la crema. Només s’atendrà d’un en un, havent de mantindre les mesures de seguretat”.