965 51 31 23 - Carrer Major, 40, 03814 Benasau

Equip de govern

Raúl Dalmau Aliaga- Alcalde president de l’Ajuntament de Benasau. Obres, Urbanisme, Contractació i RSU.

Aina Ivars Tauste- Recursos Humans, Sanitat, Dona, Serveis Socials, Educació, Comunicació i Turisme.

Ignacio Palmer González- Hacienda, Serveis Generals, Festes, Cultura, Innovació, Agricultura i Medi Ambient.

Francisco Javier Sendra Navalón- Juventud i Esports.